Skip to main content

Legater

Få et overblik af de legater man kan ansøge gennem Helsingør Erhverv

Side 1 af 3

Støtte til videregående teknisk uddannelse

Uddeles til: En borger i Helsingør kommune med en håndvæker- eller industriel uddannelse der ønsker at videreuddanne sig.

Ansøger kan selv indsende en begrundet ansøgning med anførsel af:
Familiemæssig baggrund, familiemæssig økonomi, uddannelsens formål og sigte, uddannelsessted, uddannelsens varighed.

*Uddelingen finder sted på Helsingør Erhvervs ordinære generalforsamling.
Giver: Håndværk- og industrifond 2000, Helsingør

Legatbeløb: Efter vurdering

Frist: 1. april

Til fordel for enker efter håndværkere

Uddeles til: Enker efter håndværkere

Ansøger: Enker efter håndværkere

*Uddelingen finder sted primo December
Giver: Helsingør Erhverv

Legatbeløb: Efter vurdering

Frist: 30. November

Håndværkere og handlende i Helsingør og disses enker og ugiftes døtre

Uddeles til fordel for trængende håndværkere og handlende i Helsingør og disses enker og ugiftes døtre.

Ansøger: Trængende håndværkere og handlende i Helsingør og disses enker og ugiftes døtre.

*Uddelingen finder sted primo December
Giver: Helsingør Erhverv

Legatbeløb: Efter vurdering

Frist: 30. November

Årets Lærling

Uddeles til: En sidste års lærling, der i ansættelsen har udvist flid, initiativ og været samvittighedsfuld og social i sit arbejde.

Send en motiveret ansøgning: Har du i din virksomhed en ”sidste års lærling”, som i sin ansættelse har vist sig værende en god lærling, som man trygt kan sende ud i samfundet, så send en motiveret ansøgning.

*Uddelingen finder sted på Industriforeningens ordinære generalforsamling.
Giver: Helsingør Erhverv

Legatbeløb: 10.000

Frist: 1. April

Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger: Familiemæssig baggrund, Familiemæssig økonomi og Uddannelsens formål og sigte

Du kan vedhæfte relevante filer til din ansøgning her.

Ansøgningen skal indeholde en motiveret indstilling til årets lærling. Indstiller er Virksomhedsleder der er medlem af Helsingør Erhverv

Du kan vedhæfte relevante filer til din ansøgning her.

Skriv din ansøgning her

Du kan vedhæfte relevante filer til din ansøgning her.

Skriv din ansøgning her

Du kan vedhæfte relevante filer til din ansøgning her.

Kontaktoplysninger på ansøger

Vi benytter udelukkende disse oplysninger til at kontakte dig på baggrund af din ansøgning.

Har du tidligere modtaget legat?