Skip to main content

Erhvervspolitik

Helsingør Erhverv arbejder for, at kommunens erhvervsliv har de bedst tænkelige rammer for at udøve erhverv og bidrage til vækst, velstand og arbejdspladser. Gennem aktivt med- og modspil over for byråd og forvaltningen vil Helsingør Erhverv hele tiden komme med konstruktive forslag til, hvordan vilkårene for kommunens virksomheder kan styrkes til fælles bedste.

Helsingør Erhverv vedkender sig sit ansvar: Vi ved, hvor skoen trykker. Vi er derfor saglige og offensive i vores erhvervspolitik.

Blandt Helsingør Erhvervs mærkesager er:

 

1. Helsingør skal være en førende oplevelsesdestination:

Kultur er også erhverv. Hele oplevelsesøkonomien er en vigtig del af det samlede erhvervsliv. Den bidrager med nye arbejdspladser, men er også en vigtig faktor i fastholdelsen af eksisterende arbejdspladser. Det er derfor vigtigt at en række forudsætninger på plads, herunder:

A.  Infrastruktur: En markant forbedring af kvaliteten af Kystbanen. Man skal på troværdig vis kunne komme rettidigt til og fra Helsingør.

B.  Boliger: Borgerne skal hellere bosætte sig i Helsingør kommune end dagligt pendle ind og ud af kommunen. Der er aktuelt utilstrækkeligt med boliger til rådighed. På det boligpolitiske område skal der løbende tænkes 10-20 år frem i tiden, så det flugter med forventningerne til befolkningsudvikling og virksomhedernes behov. Kommunens infrastruktur og de nødvendige faciliteter skal følge befolkningstilvæksten og samfundets krav.

2. Arbejdskraft skal sikres gennem uddannelse:

A. Der er behov for en styrket og løbende overblik over de jobfunktioner, som de lokale virksomheder efterspørger

B. Det er nødvendigt med løbende justeringer og initiativer inden for uddannelse og rekruttering. Ingen kan i dag forudse udfordringer og løsninger, der møder os i fremtiden. Derfor er løbende dialog og fleksibilitet en nødvendighed.

C) Helsingør Erhverv ønsker en målrettet indsatsen med udgangspunkt i en ”Uddannelses- og Rekrutteringspakke”. Herunder ønsker vi en effektiv indsats for, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse.

3. Fokus på eksisterende virksomheder

A. Innovations- og vækstmiljøer sikres især i kommunens eksisterende erhvervsliv.

B. De virksomheder, der allerede er her, skal fungere som trækpladser for de nye, der gerne vil slå sig ned i en attraktiv kommune. Ikke mindst innovative og initiativrige iværksættere.

4. Gode rammevilkår og et højt serviceniveau:

A. Helsingør Erhverv holder et meget vågent øje med, at kommunens erhvervspolitik er offensiv, at udbudspolitikken er rimelig, og at sagsbehandlingstiden for byggesager konstant bliver kortere.

B. Center for By, land og Vand (BLV) skal – som den vigtigste kommunale forvaltning for virksomhederne – tilføres de ressourcer og kompetencer, der er nødvendige for en tiltrængt opkvalificering af centrets rolle over for virksomhederne i Helsingør kommune.