Skip to main content

Den har været undervejs et stykke tid, men nu er den underskrevet – partnerskabsaftalen,
der sikrer flere praktikpladser til de unge inden for bygge- og anlægsbranchen.

Læs hele nyhedsbrevet her.