Skip to main content
Vinter ved Sct. Mariæ Kirke

Kære medlemmer af Helsingør Erhverv

Snart skal vi kigge i bakspejlet efter 2022. Det har været et skælsættende år for vores gamle forening med nyt navn, ny dynamik og flere muligheder og fordele for medlemmerne. På bestyrelsens vegne ønsker jeg alle en glædelig jul og et godt nytår. Vi runder året af med disse oplysninger:

Med venlig hilsen og på gensyn i 2023!

Jacob Runge Olsen

Formand

Ny hjemmeside i luften

Så er Helsingør Erhvervs nye hjemmeside i luften. Tjek den her https://www.helsingorerhverv.dk. Med nyt design, logo og ny energi er forvandling fra Erhvervs- og Industriforeningen til Helsingør Erhverv nu tilendebragt og synlig for offentligheden. På hjemmesiden finder du alle tænkelige relevante informationer om Helsingør Erhverv, foreningens politik og holdninger, fordele ved medlemskabet og eksempler på fællesskabets styrker. Der er også overblik over alle arrangementer og links til nyttige oplysninger, der er vigtige for at drive virksomhed i Helsingør kommune.

NSPV-sagen igen-igen…

Den fælleskommunale konstruktion NSPV (Nordsjællands Park & Vej), der som bekendt er et samarbejde mellem Helsingør og Fredensborg kommuner, har været udsat for massiv kritik gennem flere år. Blandt andet for at holde private aktører ude af konkurrencen om offentlige opgaver. Og trods mange gode forslag og planer om ændringer savner vi at se politisk vilje til at rette op på de fejl og mangler, som NSPV-samarbejdet repræsenterer.

2023 bliver året, hvor Helsingør Erhverv vil til bunds i problemerne og forlange politisk handling! Et forslag har lydt, at Helsingør kommune til en start vil tage opgaverne hjem. Det er et skridt på vejen og kunne være en begyndelse frem mod en tilfredsstillende løsning.

Men ét er fine forslag. Et andet er åbenbart handling og vægt bag ordene. Helsingør Erhverv ser frem til at holde debatten i kog og anvise løsninger!

Flere medlemmer = større muskler

Helsingør Erhverv er kommet rigtig godt fra start, siden vi i efteråret omlagde den gamle forening. Med det beskedne kontingent følger et fuldt medlemskab af ”SMV Danmark” – én af de stærkeste organisationer og interessevaretagere over for det politiske niveau. Samtidig opnår medlemmerne alle de kontante fordele og rabatordninger ved at være med under SMV Danmark-hatten.

Nu intensiverer vi hvervningen af nye medlemmer til Helsingør Erhverv. Bestyrelsen er ved at tilrettelægge præcist, hvordan en ekstraordinær indsats for tegning af endnu flere medlemmer skal finde sted. Bestyrelsen ser meget frem til at se frugten af det store bestræbelser og glæder os til at byde nye medlemmer velkommen i kredsen af det stærkeste netværk for erhvervslivet i Helsingør og omegn.

Søren Woergaard ved fremlæggelse af DI lokal erhvervsvenligheds rapport 2022.

Aktiv indsats

Netop flere medlemmer og et kritisk kig på Helsingør kommunes placering som erhvervskommune var i fokus, da Søren Woergaard fra bestyrelsen og undertegnede for nylig mødtes med Rotary Helsingør/Snekkersten. 32 medlemmer og borgmester Benedikte Kiær (K) var blandt debattørerne ved et hyggeligt aftenarrangement. Og meningerne kan vidt omkring om det forhold, at Helsingør kommune er nummer 7 af de 11 nordsjællandske kommune, når Dansk Industri (DI) måler på hvor erhvervsvenlig. Kommunen er. Nationalt er vores kommune nummer 84 af 99. Så der er ved Gud plads til forbedring.

Få indflydelse og gør noget ved det! Se næste afsnit:

Formanden Jacob Runge Olsen og bestyrelsesmedlem Søren Woergaard ved mødet i Rotary Helsingør/Snekkersten.

TOPMØDE: Kryds i kalenderen 6. marts 2023

Vi gentager lige: Sæt kryds i kalenderen til et fyraftensmøde mandag den 6. marts 2023. Her afvikler Helsingør Erhverv i samarbejde med kommunen det længe ventede ”Erhvervspolitiske Topmøde”. Her samler vi alle gode kræfter i kampen om at gøre Helsingør kommune til en attraktiv og succesrig erhvervskommune. Kom og præg debatten og beslutningstagerne. Mere info følger!

Udflugt til Forsyning Helsingør

I slutningen af januar start februar arrangerer vi en rundvisning på Forsyning Helsingør, hvor vi skal se kraftvarmeværket der kører på flis. Datoen er ikke på plads endnu, og vi vender tilbage med dato og program for udflugten.

Venlig Hilsen

Jacob Runge Olsen

Formand