Skip to main content

Efter 8 år i spidsen for Erhvervs- & Industriforeningen tillader jeg mig at konstatere, at jeg nu har aftjent min værnepligt – både som formand og som medlem af bestyrelsen. Det har været 8 spændende år, men også 8 travle år, hvor jeg synes, vi er nået rigtig langt i forhold til samarbejdet med vores omverden. Det er naturligvis primært samarbejdet med Helsingør Kommune om blandt andet den kommunale udbuds- og leverandørpolitik, jeg tænker på. Det vender jeg tilbage til.

Som nævnt – 8 år er gået, og jeg føler, det nu er på tide, at friske kræfter kommer til. Kræfter, der både anskuer tingene ud fra nye indfaldsvinkler og måske også ser nye muligheder i det vigtige samarbejde med omverdenen. Jeg synes godt, jeg nu kan bruge en periode, hvor jeg koncentrerer mig om min egen forretning, og jeg er sikker på, at formandsposten er lagt i sikre hænder hos Jacob Runge Olsen der indstilles som ny formand af en enig bestyrelse.

Men tilbage til det forløbne år. Jeg nævnte det allerede på sidste års generalforsamling, og jeg nævner det igen. Gennem en fælles indsats har vi opnået en velfungerende tovejskommunikation med både politikere og embedsværk i Helsingør Kommune. Jeg og resten af bestyrelsen er af den klare opfattelse, at en af foreningens hovedopgaver er at være med til at skabe de bedst mulige rammebetingelser for foreningens medlemmer i vores kommune.

På det punkt er vi kommet et godt stykke vej. Vi er ikke helt i mål, og plads til forbedringer er der jo altid. Men jeg synes, vi er nået rigtig langt. I hvert fald et enkelt af vores medlemmer har i et brev til såvel foreningen som Helsingør Kommune rost de resultater, vi har nået, og jeg er helt enig i den betragtning. Dette brev er at finde på foreningens hjemmeside, hvor medlemmerne også kan finde information om, hvorledes kommunens nye procedure for så vidt angår leverandørlister nu ser ud – en procedure, der blandt andet tilgodeser vores mindre medlemsvirksomheder.

Samarbejdet med omverdenen tæller som bekendt også vores virke i Helsingør Erhvervsråd, hvor vi har sæde sammen med Turistforeningen, Detailhandelsforeningen, og Udvikling Nord. Her afstemmer vi løbende fælles forventninger inden de kvartårlige borgmestermøder. Det er klart, at Erhvervs & Industriforeningen med ca. 280 medlemsvirksomheder vejer tungt i dette samarbejde, men i sidste ende handler det trods alt om, at vi arbejder til hele kommunens bedste. Og så er det i virkeligheden lidt ligegyldigt om, man er murermester, entreprenør, revisor eller for den sags skyld driver en forretning eller en café.

Forskellige tanker om sammenlægning mellem de forskellige nævnte organisationer har været fremsat over flere år ,det er ikke lykkede endnu men jeg håber og tror på at det vi lykkedes en dag, det vil give rigtig god mening at få samlet alle erhvervsforeninger i en forening, men vi må ser hvad fremtiden bringer.

Blot må vi ikke glemme én meget vigtig ting. Også internt i foreningen er det lidt ligegyldigt om, man er murermester, entreprenør, revisor eller driver en forretning eller en café.

Erhvervs- & Industriforeningen er til for os alle, hvilket betyder, at denne mangfoldighed naturligvis også skal være med til at præge foreningens ansigt udadtil. Uanset om vi arbejder inden for bygge- og anlæg, sælger tøj eller fødevarer, er vi alle leverandører også i kommunal sammenhæng – og det er en strategi, jeg håber den nye formand og bestyrelse vil arbejde videre med.

Overordnet set har det forløbne år været lidt stille. Heldigvis tyder det på, at vores medlemsvirksomheder har oplevet travlhed og fremgang. Det er så til gengæld gået lidt ud over medlemsaktiviteterne. Dem har der ikke været voldsomt mange af. Vi har været på et spændende virksomhedsbesøg på Strand og Badehotel Marienlyst hvor 50 personer deltog, desværre har vi så måtte aflyse to arrangementer i løbet af året et virksomheds besøg hos Falken &Co samt et Dinner cruise på Øresund med Sundbussen Pernille der var desværre for få tilmelde til at disse arrangementer kunne gennemføres.

Hvis jeg her på falderebet skal komme en enkelt dråbe malurt i bægeret, må det være, at jeg godt kunne tænke mig større opbakning fra såvel kommune som uddannelsessystem til det store arbejde, vi har gjort, for at markedsføre erhvervsuddannelserne over for de unge mennesker, der skal vælge karriere. Som alle jo ved, har vi tidligere produceret informationshæftet ”Håndværker – hvorfor nu det”, som meget præcist sætter fokus på de unges muligheder inden for en række brancher.

Bevares, hæftet er blevet godt modtaget, og ved præsentationen fik vi flot presseomtale. Det er bare lige som, man i Helsingør sidder på hænderne. Vi har sendt hæftet rundt i landet til en række andre kommuner, hvor man rent ud sagt er ellevilde over initiativet – men i vores egen hjemkommune sker der bare ikke rigtig noget. Vi skal bestemt ikke give op, men må nok erkende, at de gymnasiale uddannelserne over en årrække har været bedre til at markedsføre sig. Det tager nogle år at rette op på, men vi er på vej , og jeg vil da opfordre til, at der ufortrødent arbejdes videre på at markedsføre erhvervsuddannelserne lokalt.

Tiden som formand vil jeg sammenligne med en rejse. En spændende rejse, der har budt på masser af dejlige udfordringer. Men nu er tiden altså inde til sige pænt farvel. Jeg synes selv – og det håber jeg naturligvis, medlemmerne er enige i – at jeg afleverer en veltrimmet forening til min afløser. Jeg er af den overbevisning, at den nye formand vil blive mødt om ikke ligefrem af åbne arme så i hvert fald af åbne døre, når han snart skal træde i karaktér og skal præsentere foreningen.

Jeg vil slutte beretningen med at takke min bestyrelse for et godt og konstruktivt samarbejde i løbet af året. Også en tak til alle vores samarbejdspartnere i kommunen – og ikke mindst tak til Fonden for Jeres altid positive måde at behandle vores ansøgninger på.

Med disse ord overgiver jeg min og bestyrelsens beretning til generalforsamlingens godkendelse.

P.B.V

Formand
David Nilsson

Se formandens beretning her.