Skip to main content

Bestyrelsens beretning ved den årlige generalforsamling

v/ formand Jacob Runge Olsen

Onsdag den 12. april 2023

Kære alle sammen, gode venner og medlemmer af Helsingør Erhverv:

Hjerteligt velkommen til vores generalforsamling her i Skydeselskabet.

Som vi plejer ved denne årlige begivenhed er der en hel del ting at berette om foreningens virke i det forgangne år. På vegne af bestyrelsen er det mig derfor en stor glæde at kunne fortælle om en række aktiviteter, der alle har til formål at styrke erhvervslivets vilkår i Helsingør kommune.

Det har både været et spændende og et aktivt år for foreningen. Det har været det første hele år i den nye konstruktion, hvor vi sagde farvel til den gamle Erhvervs- og Industriforening og goddag til Helsingør Erhverv. Og vi har engageret os i stort og småt, som alt i alt tegne billedet af en levende forening med aktive medlemmer, der sammen søger indflydelsen på det, der er vigtigt for os: nemlig at gøre det enklere og mere effektivt at drive virksomhed her i kommunen.

Det forgangne års helt store begivenhed i foreningen var det Erhvervspolitiske Topmøde, som løb af stablen i begyndelsen af marts. Ca. 70 medlemmer, interesserede erhvervsledere, politikere og embedsfolk havde fundet vej til Comwell i Snekkersten , hvor vi havde kridtet banen op for at tage temperaturen på erhvervsindsatsen i kommunen – og ikke mindst for at kigge fremad.

Tanken var at gøre opmærksom på os selv og placere os helt centralt i udviklingen af erhvervspolitikken i Helsingør kommune. Og man må sige, at det lykkedes.

Topmødet viste, at den politiske lydhørhed over for foreningen er god. Blandt de meget aktive i debatten på mødet var vores konservative borgmester Benedikte Kiær og oppositionslederen i byrådet, socialdemokraten Claus Christoffersen. De mødte begge op med en vilje til dialog og ønsket om et positivt samarbejde med Helsingør Erhverv. Vi kan finde masser af ting, som vi er og kan blive uenige om.

Der kan være mange både rimelige og urimelige grunde til, at Helsingør kommune ligger endog MEGET dårligt placeret i årlige opgørelser fra de store erhvervsorganisationer af, hvor erhvervsvenlige landets kommuner er i forhold til hinanden. Helsingør er blandt bundskraberne, og det er naturligvis rigtig skidt.

Som forening fremsatte vi på mødet tre ønsker til de politiske beslutningstagere og embedsværket på rådhuset:

  1. Vi vil have en budgetanalyse af erhvervsindsatsen i kommunen
  2. Vi vil have en kommunal uddannelsesstrategi, der kigger fremad i forhold til, hvilket type arbejdskraft virksomhederne har brug for i fremtiden
  3. Og vi ønsker, at Helsingør kommune skal melde sig ud af NSPV-samarbejdet – altså Nordsjællands Park & Vej, der som et fælles-kommunalt selskab er med til at friholde løsningen af kommunale opgaver fra fri og retfærdig konkurrence

Nu er vi jo beskedne folk i Helsingør Erhverv, så disse tre punkter var de konkrete signaler, som vi sendte fra det første Topmøde.

Det bliver hurtigt et spil om ord, når vi foreslår en budgetanalyse. For det skal ikke opfattes så bogstaveligt, at vi absolut vil have dyre konsulenter skal kulegrave området og derved bruge hovedparten af de penge til erhvervsfremme, som kommunen har sat af til formålet. Men vi forlanger et nidkært fokus på, at pengene bruges effektivt og med vækst og udvikling for øje. Ellers kan man stille uret efter, at Helsingør Erhverv slår hårdt ned.

NSPV-samarbejdet er fortsat noget, der kaster skygger over Helsingør kommune. Skal man henholde sig til det politiske flertal, der blev resultatet af det seneste kommunalvalg i november 2021, så er det kun ét mandat, skiller kommunen fra at skride til handling. Herfra fortsætter vi indsatsen med at forklare, hvorfor NSPV er en skidt idé.

Selve konstruktionen er usund og skaber tvivl om, hvorvidt priser og tilbud både er gennemskuelige for politikerne i de to ejerkommuner – Helsingør og Fredensborg – for offentligheden og ikke mindst for de private aktører, som gerne vil byde sig til og konkurrere på pris og kvalitet. Når man lever under politisk beskyttelse, så risikerer tingene ikke at fungere hensigtsmæssigt.

Derfor må og skal NSPV snart kun kunne findes i bakspejlet.

Der er grundlag for at gentage Topmødet og lade det være tilbagevendende. Topmødet skal finde sin form og afholdes med et passende interval, så byrådet og forvaltningen og offentligheden i kommunen ved, at Helsingør Erhverver en energisk og vedholdende vagthund, når det gælder om at sikre de bedst mulige vilkår for virksomhederne til at udvikle sig og skabe vækst og velstand.

Det styrkede så sandelig vores første Erhvervspolitiske Topmøde, at vi fik fint besøg fra regeringen – det var i skikkelse af minister for nordisk samarbejde, kirke og landdistrikterne, Louise Schack Elholm. Hun sendte os en hilsen på vegne af regeringen og holdt et stærkt indlæg om Helsingør som Danmarks port til Norden og om den forestående revision af planloven, som vil få stor betydning for erhvervslivet også her i vores kommune.

I det daglige har vi løbende en for det meste konstruktiv dialog med de relevante afdelinger og embedsfolk i kommunen, lige som vi har faste borgmestermøder, hvor vi kommer tæt på beslutningerne.

Af andre begivenheder i årets løb vil jeg også nævne ”Mini-skills”, der for nylig blev afholdt igen. Det er med virksomhedernes store engagement og driftighed, at ca. 750 elever fra folkeskolens 7. klasser for en gang fordybede sig i håndværksfagene. Der blev vakt interesse og knyttet kontakter mellem elever, uddannelsesinstitutioner og virksomheder – og herfra skal lyde en tak til de virksomheder, som lægger fine kræfter i mini-skills. Det er et meget nyttigt værktøj for at sikre den fremtidige vækst i Helsingør og omegn, at både mestre og lærlinge er med for at skabe interesse og svare på spørgsmål fra de mange interesserede elever. Vi håber at se mange af dem på erhvervsuddannelserne, når de er færdige med folkeskolen. Både i Helsingør kommune – og i hele Danmark som sådan – har vi brug for, at flere uddanner sig inden for håndværksfagene. Derfor prioriterer vi Mini-Skills-arrangementerne virkelig højt.

Foreningen arrangerede i februar en talstærkt besøgt medlemsudflugt til Flisværket. Bestyrelsen modtager gerne forslag til lignende arrangementer, hvor medlemmer tilbyder at vise sig frem. Det er meget nyttigt, hvis vi kan lade os inspirere af hinanden. Det, der gavner et medlem, kunne jo gavne andre og dermed hele byen og kommunen. Så ved at sætte fokus på noget, der kan virke småt, kan pludselig udvikle sig til noget, der tjener et højere formål for os alle sammen.

Mindre lokale virksomheder oplever i disse år også en trussel fra stadig flere rammeaftaler, som kommuner og en række boligselskaber lader sig tryllebinde af. På papiret er aftalerne billigere, men i det lange løb viser det sig, at der bruges mere tid på enkeltopgaver, når de store koncerner spiller med musklerne.


Et eksempel her i Helsingør er Boliggården, der med 6.500 lejemål gennem årene har været en stor udbyder af opgaver, der har givet brød på bordet for mange lokale. Nu har Boliggården desværre tilrettelagt udbud på en facon, hvor man går efter det, der ved første øjekast virker billigere: Nemlig store rammeaftaler, der tilgodeser store udenbys leverandører.

Det er på alle måneder uhensigtsmæssigt, at man sender mange millioner kroner ud af kommunen. Arbejdspladserne flytter samme vej, og i samme bevægelse øges transporten og miljøbelastningen ved, at arbejdskraft og trafik kommer til os ude fra. Hertil kommer, at lokale virksomheder får færre ansatte, kommunen får færre skatteindtægter og vi uddanner færre lærlinge. Alt sammen, fordi f.eks. Boliggården går efter det, der ligner en kortsigtet gevinst.

En udbyder skal finde den bedste leverandør til den bedste pris. Det siger sig selv. Men vi må bede om fair, lige og ansvarlige vilkår for konkurrencen, der tager et bredere samfundshensyn. Det er sådan, man opfører sig ordentligt.

Det seneste års tid har også været en periode, hvor vi er kommet rigtig godt i gang med vores nye set-up i foreningen. Ja, man kan vel kalde det for en relancering af den gamle Helsingør Erhvervs- og Industriforening

Kigger man på vores nye hjemmeside og på de sociale medier, hvor vi er meget aktive, så skinner det tydeligt igennem, at vi er blevet opgraderet.

Jeg hører ofte fra medlemmerne, at der er står tilfreds med vores kollektive medlemskab af erhvervsorganisationen ”SMV Danmark”. En sammenslutning, der med over 18.000 medlemsvirksomheder i hele landet taler offensivt og seriøst til de nationale politiske beslutningstagere på en måde, der har effekt.

Også for vores enkelte medlemmer er der gode fordele at hente ved et medlemskab af SMV Danmark. Blandt andet vil der være adgang til gratis hotline for juridisk rådgivning og pensionsrådgivning – og adgang til at købe ekstra timer med rabat. Medlemskab giver adgang til erhvervslån og Pension for Selvstændige. Og bortset fra den politiske interessevaretagelse på landsplan og mediemæssige gennemslagskraft kan medlemsvirksomheder få kontante fordele med op til 25 procents rabat på forsikringer, brændstof og lignende.

Der er noget at komme efter for os alle sammen. Bestyrelsen er meget tilfreds med, at vi i foreningens regi sidste år traf beslutning om at være med under den paraply, der hedder SMV Danmark.

Siden sidste generalforsamling har Helsingør Erhverv optaget 11 nye medlemmer. I samme periode har 5 af forskellige grund forladt foreningen. Det betyder, at vi i talende stund er 176 medlemmer af Helsingør Erhverv.

Lad det være sagt med det samme: Vi bør være flere, og vi kan blive flere. Og jeg er helt sikker på, at vi i overskuelig fremtid bliver flere. Bestyrelsen har et stykke tid arbejdet på at få en aftale i stand med en hvervekonsulent, der får til opgave at samle alle de potentielle medlemmer op. Den proces har stødt på lidt udfordringer af forskellig art, men det er bestyrelsens forventning, at vi snart har en aftale på plads.

At lokale virksomheder står sammen om at holde fanen højt og styrke dialogen med politiske beslutningstagere og embedsfolkene på rådhuset er en nødvendighed, når der er emner på bordet, som kræver erhvervslivet besyv. Ja, når vi vil forandring, så gælder det om at stå sammen. Løfter vi i flok, så kan vi bære mere.

Med disse ord vil jeg på bestyrelsens vegne takke for et godt samarbejde gennem det seneste års tid, vi takker også EI fonden for økonomisk støtte til arrangementer. Vi ser frem til det kommende års opgaver.

Tak for ordet!