Skip to main content

09/11/2023

Det skal være lettere at levere til Helsingør Kommune. Det har været Helsingør Erhvervs tilgang til et samarbejde med Helsingør kommune om at udvikle en ny udbuds- og indkøbspolitik, der for nylig blev vedtaget i byrådet. Beslutningen erstatter den tidligere politik fra 2015.

Forløbet viser, at en konstruktiv tilgang til samarbejdet og en ufravigelig vedholdenhed, når det gælder søgen efter at påvirke, giver pote:

”Det ligger i Helsingør Erhvervs DNA, at vi vil gøre os relevant som kvalificeret medspiller for beslutningstagerne. Dét er vejen til indflydelse. Forløbet viser, at vi både kan og vil”, understreger Jacob Runge Olsen, formand for Helsingør Erhverv.

Bestyrelsen har gennem lang tid lagt mange kræfter i dialogen med både politikere og embedsværket i Helsingør kommune. Erhvervsforeningen har luet tidsler ud og tilført nye tanker til det, der fremover er kommunens udbuds- og indkøbspolitik:

”Vi mødte heldigvis en meget fin lydhørhed, og det er virkelig et eksempel til efterfølgelse: At kommunen inddrager Helsingør Erhverv i arbejdet med at strikke et vigtigt politikområde sammen handler jo om at tilrettelægge den bedst mulige samarbejdsmodel til gavn for begge parter,” siger Jacob Runge Olsen.

På foreningens vegne peger han især på tre resultater, som Helsingør Erhverv kan skrive på listen over landvindinger:

Grænsen for brug af elektroniske leverandørlister er nu hævet fra 30.000 til 100.000 kr., de forkætrede lærlingeklausuler, som et smalt flertal i byrådet vedtog for et par år siden, er fremover ændret til partnerskabsaftaler og så skal kommunen i høj grad købe ind lokalt, så man undgår lang transport for leverandørerne.              

Andre nye tiltag i udbudspolitikken er bl.a. et langt større fokus på bæredygtighed og CSR. men også på at gøre de processer, som kommunen benytter, når der skal indkøbes varer, tjenesteydelser eller håndværkere, mere simple. Det betyder eksempelvis, at der indføres mere e-handel, end der er i dag, så indkøbsprocessen vil opleves mindre bøvlet.

Der er nu opstillet mål for fokusområderne og beskrivelser for de processer, som kommunen vil benytte, når der skal indkøbes. Dermed får offentligheden og virksomhederne et bedre billede af, hvornår, hvordan og hvorfor kommunen udbyder og indkøber, som den gør.

”Vi er tilfredse med den nye politik om samfundsansvar og bæredygtighed, hvor kommunen skal tage udstrakte hensyn til bl.a. at undgå lang transport for leverandørerne, når man udbyder opgaver. Det er virkelig et sted, hvor Helsingør Erhverv kan genkende sig i resultatet af politikken,” understreger Jacob Runge Olsen.