Skip to main content

ÅRET DER GIK

Kære alle sammen

Julen står for døren og året er ved at rinde ud. Det plejer at være tid til at reflektere lidt over det år, der snart er gået og kigge frem mod det nye, der er hastigt på vej.

Selv om 2021 var endnu et år, hvor coronapandemien havde et fast tag i os og hele samfundet, var det alligevel et begivenhedsrigt år. Også i Erhvervs- og Industriforeningen i Helsingør!

Fra Foreningen

Fra vores egen lille verden: Vi har behørigt fejret os selv i det forgangne år. Den 4. september rundede foreningen 150 år. Over et halvt hundrede medlemmer og ledsagere M/K var med til gallafesten på Hotel Marienlyst, hvor underholdning ved bl.a. Kammeroperaen, køkkenets dejlige mad, fremragende vine og ikke mindst hinandens gode selskab var med til at gøre jubilæet til en stor oplevelse. Tak til alle, der deltog og bidrog til begivenheden! Ikke mindst tak til borgmester Benedikte Kiær, der holdt en flot tale til ære for vores forening.

Et politisk år

2021 var et kommunalt valgår. Foreningen blander sig af princip ikke i partipolitik, men vi blander os i høj grad i den lokale politiske debat. Naturligvis ikke mindst om den erhvervspolitik, der udgør de rammevilkår og betingelser, som vores medlemmer agerer under. Derfor var vi meget aktive for et års tid siden, da Helsingør kommune fastlagde de kommende års erhvervspolitik. Vi gav indspark og inspiration på en hidtil uset kontant og konkret facon, og vi fulgte arbejdet helt til dørs. Og denne gang må vi virkelig sige: Der var lydhørhed og vi fik indflydelse! Og i al beskedenhed: Takket være vores pres og vores medlemsundersøgelse i efteråret, der dokumenterede behovet for handling, kom erhvervspolitikken til at fylde ekstremt meget i valgkampen. Pludselig talte alle om, hvordan kommunen kan servicere og understøtte det lokale erhvervsliv endnu mere.

Det var overordentlig glædeligt at opleve, at snart sagt alle politiske partier i byrådet præsenterede positive erhvervspolitiske synspunkter og egentlige erhvervsplaner i valgkampen op til selve valget den 16. november. Hurtigere beslutninger, mere lydhørhed i dagligdagen og en tankegang i retning af, hvordan de lokale myndigheder kan gøre det bedst muligt for virksomhederne. Det fælles fokus betyder, at vores forventninger til erhvervspolitikken i den kommende valgperiode er høje. Vi vil positivt, engageret og nidkært følge med i, at alle de fine ord og lovende planer bliver ført ud i livet. Og vi vil lige så kontant påpege det, hvis der kommer slinger i valsen eller et uklart fokus på, at det jo er virksomhederne, der tilvejebringer værdierne og grundlaget for velfærden.

I valgkampen arrangerede vi det efterhånden traditionelle valgmøde med partilederne. Det skete den 9. november i Teatersalen under ledelse af tv-profilen Clement Kjærsgaard. Til debat var ikke mindst sagen om Nordsjællands Park & Vej (NSPV), der i 2021 påkaldte sig også national interesse. Vores forening har ved gentagne lejligheder peget på den stærkt uheldige konstruktion og konkurrenceforvridende rolle, som det fælleskommunale selskab spiller. TV-Avisen på DR1 satte i valgkampen et kritisk lys på sagen og lur mig, om ikke NSPV-sagen fortsætter 2022. Forhåbentlig med den effekt, at Helsingør kommune vælger at trække sig fra samarbejdet.

Hvad bringer næste år?

2022 bliver således endnu et år med mange aktiviteter i foreningen og fortsat stort fokus på at forbedre de rammevilkår, der gælder for erhvervslivet i Helsingør kommune. Bestyrelsen vil samtidig præsentere et oplæg til en fornyelse af kontingentstrukturen i foreningen, så vores regler og fælles løft af opgaverne bliver moderniseret og tidssvarende. Flere medlemmer af foreningen er lig mere endnu mere indflydelse. Vi satser på at kunne afvikle ordinær generalforsamling på helt normale vilkår i april 2022, hvor coronaen eller andet forhåbentlig ikke stiller sig hindrende i vejen.

Jeg ser frem til at ses i det nye år.

På bestyrelsens vegne: Glædelig jul og godt nytår 2022!

Jacob Runge-Olsen

Formand