Skip to main content

Kære alle sammen

Det er med stor glæde og tro på fremtiden, at generalforsamlingen i vores forening for nylig besluttede, at vi fremover markedsfører os som ”Helsingør Erhverv”.

Det er visionen om et gearskifte, større gennemslagskraft, flere medlemmerne og mere lydhørhed ligger til grund for, at vi forlader den lidt tunge betegnelse ”Erhvervs- og Industriforeningen i Helsingør” til det mere mundrette ”Helsingør Erhverv”.

Men det er handler ikke bare om en navneændring, men en gearing af hele vores udtryk og arbejde. Vi vil foretage et hamskifte, vi vil træde ind i en ny æra og vi vil rykke os til et nyt sted, hvorfra vi kan arbejde mere målrettet og med et stadig større aftryk og indflydelse på de rammevilkår, der gælder for virksomhederne i Helsingør kommune.

Det er, hvad det handler om.

I det nye set-up vil vi bl.a. melde os under fanerne hos den landsdækkende erhvervsorganisation ”SMV Danmark”, der som paraply for mere end 18.000 medlemsvirksomheder er en dygtig interessevaretager på den store klinge i landspolitik. Samtidig giver medlemskabet en lang række kontante fordele for medlemmerne af Helsingør Erhverv.

På hjemmebanen i Helsingør vil medlemmerne opleve mere kommunikation, en ny hjemmeside, øget synlighed,

NYHEDSBREV JUNI 2022

mere dialog med byrådet og kommunens forvaltning og en indsats for at få flere medlemmer.

Bestyrelsen vil i den kommende tid arbejde videre med fornyelsen af foreningen, herunder hjemmeside, logo og andre synlige effekter af beslutningen.

På generalforsamlingen kunne vi også glæde os over sidste års kampagnen op mod kommunalvalget, hvor snart sagt alle partier havde formuleret en egentlig erhvervspolitik. Det er et skridt i den rigtige retning, at et samlet byråd ønsker at skabe bedre forudsætninger for erhvervslivet. Det er jo her, at arbejdspladser, velstand og værdierne skabes. Men bestyrelsen varsler også en offensiv i 2022 og 2023, så partierne ikke ”glemmer” den fine melodi, fordi der nu er lang tid til næste valg:

Vi vil stille os i spidsen for en indsats, der hæver Helsingør kommunes placering i de årlige erhvervsbarometre, som bl.a. DI står for. Tiden er ikke til snak, men til handling.

Vi ønsker derfor, at der indkaldes til et ”Erhvervspolitisk Topmøde”, så indsatsen både kan blive ambitiøs, målrettet og effektiv. Heri vil Helsingør Erhverv lægge mange kræfter i det kommende år.

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer en god sommer!