Skip to main content

Kære alle

Så er en lang række af os ved at pakke sammen for sommerferie. I år er det heldigvis med en anden og mere tydelig positiv indstilling: Vi er på vej ud af coronakrisen.

Sådan lyder det i hvert fald fra alle eksperter, beslutningstagere og politikere. Mest synligt er det, at vi i det meste af det offentlige rum siger farvel til mundbindet og en del andre af de restriktioner, der længe har plaget os i dagligheden. Hurra for alle fremskridt – selv  de små!

Krydser i kalenderen

Foreningens generalsamling har i de to seneste år også været påvirket af coronaen. Vi har lagt vægt på, at vi skal kunne mødes fysisk. Derfor afholder vi år generalforsamling torsdag den 26. august kl. 17.00 på Søfartsmuseet. De nærmere detaljer og den formelle indbydelse kommer senere, men nu er datoen i hvert fald meldt ud. Vi glæder os til at se så mange medlemmer, som overhovedet muligt. Vi trænger til at være sammen igen!

Og lørdag den 4. september fylder foreningen 150 år. Det fejrer vi med et gallarrangement. Nærmere information og invitation følger. Men reservér allerede dagen nu.

Og så er vi på nippet til at igangsætte vores spørgeskemaanalyse af medlemmernes input og holdninger til erhvervspolitikken i Helsingør kommune. Som bekendt er det en del af foreningens optakt til det vigtige kommunalvalg, der finder stedet den 16. november. Her sammensætter vælgerne et nyt byråd for de kommende fire år. Samme dag afgøres dermed det flertal i byrådet, der skal lægge kursen for den fremtidige erhvervspolitik.

Erhvervs- og Industriforeningen ser frem til en grundig debat efter sommerferien, hvor vi skal drøfte vigtige temaer op til kommunalvalget. I første omgang ser vi frem til, at flest mulige medlemmer er med til at tegne profilen og geare os til den maksimale indflydelse.

Hav en god sommer

Med de venligste hilsener

Jacob Runge-Olsen

Formand for Erhvervs-og Industriforeningen i Helsingør