Skip to main content

Kære alle sammen,

Sikke et år, vi har været igennem – og sikke en tid med corona og restriktioner, som vi stadig gennemlever. 

Da vi sidste år gik på juleferie var det i en atmosfære af optimisme, økonomisk vækst og for mange virksomheders vedkommende: Med fyldte ordrebøger og et lyst syn på fremtiden. Ordrebøgerne er siden blevet betydeligt tyndere og der er sandt for dyden blevet længere imellem, at vores medlemmer har armere i vejret over udsigterne til den nære fremtid. Ikke mindst nu i denne periode med omfattende nedlukninger og forbud i det, som betegnes som corona-smittens anden bølge. 

Men sandheden om corona-perioden er også, at situationen dækker over store udsving. Faktisk er der dele af medlemskredsen (især blandt håndværkere), der har oplevet stigning i omsætningen, mens andre er i den anden grøft som følge af tvangslukninger og ubarmhjertige restriktioner. Det hører altså med til billedet, at corona-perioden har haft vidt forskellig betydning. Alt andet lige må vi være tilfredse med de hjælpepakker med omsætnings- og lønkompensation, som regeringen og Folketinget har iværksat. Det er i kriser som denne, at vores samfund skal vise den sammenhængskraft, der er forudsætningen for, at erhvervslivet, velfærdssamfundet og balancerne består.

Også lokalt i Helsingør kommune har påvirkningen af corona-krisen været massiv. Det fik allerede i foråret kommunen til at fremrykke nogle investerings- og moderniseringsopgaver, så ikke mindst det lokale erhvervsliv fik chancen for at byde sig til som leverandører. Man kan altid diskutere, om niveauet kunne have været højere og om kommunen kunne gøre mere. Hvornår er nok nok? 

I 2020 har vi lagt kræfter i at påvirke kommunens erhvervspolitik for de kommende år. Vi har oplevet en grad af lydhørhed, som vi ikke har prøvet før. Så langt, så godt. Men ét er det skrevne ord i fine pjecer. Noget andet er, om den gode vilje og de fine hensigter reelt træder frem i hverdagen. Dét skal nu stå sin prøve. Fra foreningens side vil vi konstruktivt og nidkært følge med, så kommunens erhvervspolitik ikke bare bliver ved de flotte ord, for der er mildest talt plads til forbedring af Helsingør kommunes placering i de analyser, som bl.a. organisationen Dansk Industri laver om erhvervsklimaet i de danske kommuner.

Julen og nytåret 2020/21 vil som bekendt også stå i coronaens tegn. Den nye nedlukning og restriktionerne vil ramme detailhandlen, oplevelsesøkonomien og liberale erhverv hårdt og bringe humøret i underskud i mange virksomheder og brancher. Vi må stole på, at den kommende vaccine kan afkorte krisen og få os tilbage til mere normale tilstande hurtigst muligt i 2021. 

Trods alt: Glædelig jul og godt nytår! 
Bedste hilsener 

Jacob Runge-Olsen
Formand