Skip to main content

Kære alle sammen

Så er det blevet tid til endnu et nyhedsbrev fra bestyrelsen.

Vi takker for det fornemme fremmøde ved generalforsamlingen i september. Det var endnu et arrangement i coronaens tegn, hvor det almindelige samvær var afløst af afstand, afspritning og hensyn til hinanden. Men det lykkedes både at få aflagt beretning, drøftet input fra debativrige medlemmer og få valgt en ny bestyrelse, der skal løfte opgaverne i det kommende år. Bestyrelsens sammensætning og kontaktdata fremgår af hjemmesiden. Bestyrelsen har konstitueret sig med undertegnede som formand, næstformand Mikkel Søby, kasserer Søren Woergaard, sekretær/referent Michael Hartoft og endvidere Bo Larsen, Claus Nissen, Jonathan Bisgaard og Rasmus Aamand. Hertil kommer suppleanterne Kim Kristensen, Kim Dahl Eriksen og Kjeld Christiansen som ekstern kasserer. 

Den opmærksomme læser vil sikkert bemærke fraværet af kvindelig repræsentation i bestyrelsen. Vi kan jo ikke tvinge nogen til at være med, men vil klart opfordre til, at foreningens mange kvindelige ansigter fremover vil vise interesse for bestyrelsesarbejdet. Vi favner bredt erhvervsmæssigt. Nu mangler vi at få afspejlet foreningens kønssammensætning.

Sociale arrangementer vil også i den kommende tid været skåret ned til et minimum på grund af den fortsatte corona-situation, men vi håber og forventer, at vi snarest muligt atter kan være sammen på normale vilkår igen.

Det kommende år

Det kommende foreningsår vil være præget af opgaver i forhold til det erhvervspolitiske. Faktisk står vi foran afslutningen på en proces, hvor vi har givet input til Helsingør kommunes erhvervspolitik i de kommende år. Som så meget andet er arbejdet med at formulere politikken blevet forsinket af corona situationen, men i de kommende måneder vil politikken falde på plads. Bemærk, at det ikke er en fælles politik for foreningen og kommunen, men alene kommunes erhvervspolitik. Vi håber meget på, at vores input og fingeraftryk vil være at finde i de endelige pejlemærker for indsatsen i de kommende år. 

Som forening vil vi også lægge kræfter i at få zoomet ind på den rolle, som NSVP (Nordsjællands Vej & Park) spiller. Der er ingen tvivl om, at institutionen gør en uheldig figur. Selve konstruktionen trænger i dén grad til at blive nøje gransket – herunder den rolle, som NSVP spiller i konkurrencen om opgaver med private aktører. I udgangspunktet er det dybt problematisk, hvilket en længere og længere række af store og små private virksomheder har oplevet på egen krop. Erhvervs- og Industriforeningen vil insistere på et kritisk fokus på NSVP for at sikre fair, lige og sund konkurrence!

Nye kræfter i bestyrelsen

Vi kan med glæde byde VVS-mester Rasmus Aamann, der driver Lund Christensen VVS i Helsingør, velkommen i bestyrelsen. Rasmus har en baggrund inden for handel i firmaet Brdr. Dahl. En af kunderne var Lund Christensen VVS i Helsingør, og som 36-årig startede Rasmus i firmaet. Det blev til et ”generationsskifte” for godt tre år siden i firmaet, der har rundet 75 år. Rasmus glæder sig til at byde ind med hans viden inden for miljøoptimeringer og samtidig udvide sit lokale netværk.

Direktør Michael Hartoft fra Handelsbanken i Helsingør, som er blandt verdens mest velkonsoliderede banker, har også sagt ja til at være en del af bestyrelsen i Industriforeningen. Michael startede i bankverdenen som praktikant i Espergærde, og siden har Michael været i den industri, med Nordsjælland som base, med en afstikker til Helsingborg. Med det som udgangspunkt vil Michael gerne give en hånd med i udviklingen af Helsingørs erhvervsliv og glæder sig til at møde mennesker på tværs af brancher og interesser.

Allerede nu vil vi gerne varsle en væsentlig begivenhed, der kræver et kryds i kalenderen: Lørdag den 4. september 2021 fylder foreningen 150 år. Det vil vi fejre ved en gallafest i lokalerne i Stengade. Der er grund til at kippe med flaget over for lange historie med sammenhold og resultater til fælles glæde for virksomhederne i Helsingør kommune. Mere information følger. 

Med venlig hilsen 

Jacob Runge Olsen
Formand