Skip to main content

Kære Helsingør Kommune samt Erhvervs- og Industriforeningen i Helsingør.

Jeg er ganske enkelt nødt til, at skriftligt udtrykke min begejstring og ROSE jer alle højlydt for den indsats og de resultater I sammen har formået at skabe for Kommunen.

For 4-5 år siden sad vi til et møde hvor, den dengang ansvarlige for Kommunens udbud/center for ejendomme og nogle andre fra Kommunen forsøgte, at forsvare nogle af de dispositioner der var blevet foretaget dengang. De mødte dengang en noget blandet kritik og jeg kan tydeligt huske, at jeg befandt mig i salen og lyttede til repræsentanter for både det lokale erhvervsliv og vores Kommune og dennes embedsmænd og jeg tænkte dengang, at parterne var så langt fra, at overhovedet forstå hinandens synspunkter og udfordringer, at jeg ærlig talt lidt accepterede dengang, at kommunikationen og forståelsen imellem det lokale erhvervsliv og kommunen nok ikke gik en lysende fremtid i møde.

Dengang virkede det som om både tonen og lysten til, at forstå de øvrige parter ikke rigtig var tilstede. Erhvervslivet havde måske ikke forståelse for Kommunens udfordringer og savnede kommunikative redskaber til, at få det formuleret konstruktivt og Kommunen savnede måske lidt incitamentet til, at efterleve erhvervslivet ønsker, da den afledte positive synergi syntes, at være svær at få øje på i forhold til deres afledte udfordringer i beslutningsprocesserne, samt deres muligheder for handlefrihed til dels var begrænsede.

Det skal jeg i den grad lige love for har ændret sig til det absolut modsatte. Det er virkeligt imponerende, at Kommunen og Erhvervs og Industriforeningen sammen har fået ændret hele stemningen og forståelsen for begge sider af bordet. Det virker til, at det lokale erhvervsliv lytter og accepterer kommunens beslutninger, deres dispositioner og i den grad har fået en forståelse for de beslutninger der træffes og der rettes i dag kun konstruktiv kritik, med en helt anderledes tone end tidligere (se bort fra enkelte alene-stående læserbreve i Dagbladet). Og Helsingør Kommune og dennes repræsentanter, er i den grad begyndt, at lytte til og tage det lokale erhvervslivs erfaring og ønsker til sig, og det virker som om, at Kommunen anvender disse som en integreret del af jeres beslutningsgrundlag i dag. Det virker som, at der reelt er tale om decideret sparring mellem erhvervslivet og Kommunen, hvor det før i tiden virkede som en modstand og kritik af hinandens synspunkter.

Det er utroligt, at tænke sig, at man efter det møde dengang, på så får år, sammen har fået vedtaget et ”beslutningscharter”, der direkte opfordrer, fra politisk side, at Helsingør Kommune skal prioritere det lokale erhvervsliv, såfremt muligheden er tilstede, og konkurrencereglerne om lige vilkår overholdes. Og ligefrem høre, hvordan det i praksis efterleves, med f.eks. leverandørlister og oprigtig lyttende ansvarlige embedsmænd, der noterede sig alle de ændringsforslag som der fremkom, er i min optik en enestående bedrift fra begge sider.

Om leverandørlisterne virker efter hensigten for såvel Helsingør Kommune og det lokale erhvervsliv, vides jo ikke endnu, men blot det, at dialogen er ændret så markant, syntes jeg er en stor bedrift i sig selv der fortjener anerkendelse.

Jeg ved ærligt talt ikke om det er passende, hvordan det skulle gøres, hvor eller hvornår man ellers skulle få muligheden for og henvende sig med taknemmelighed over den fælles indsats, blev det altså her i Helsingør Dagblad.

Jeg håber den gode dialog vil forsætte fremadrettet og skabe endnu bedre ramme vilkår for erhvervslivet i Helsingør Kommune.

PS. Jeg ville uden tvivl tro på, at hvis Erhvervs- og Industriforeningen og Helsingør Kommune sammen, sendte en delegation til Mellemøsten, kunne vi få fornyet håb for, at løse konflikten dernede også.

Med venlig hilsen en “taknemlig erhvervsdrivende” i Helsingør Kommune
Morten Elleskov
Vidabyg A/S

Brev fra Vida Byg