Skip to main content

For andet år i træk inviterede Helsingør Erhverv til erhvervstopmøde i Helsingør. Henved 100 deltagere var samlet i teatersalen på Stengade, hvor der var gæstetalere fra regeringen, SMV Danmark, kommunen, foreningen der ønsker Helsingør som Europæisk kulturhovedstad i 2032 og naturligvis fra Helsingør Erhverv.

Og netop Helsingør Erhvervs formand Jacob Runge Olsen indledte topmødet med at tale om vores holdning til sammenspillet mellem kultur og erhverv. Vi ser en gensidig afhængighed mellem erhverv og kultur og det er vigtigt, at vi som kommune forstår at udnytte de historiske muligheder vi har fået. Ikke alene Kronborg, men også Kulturværftet, Søfartsmuseet og kommunens øvrige kulturelle tilbud.

Jacob kom også ind på vigtigheden i, at vi som kommunen kan gøre sig gældende indenfor sportens verden og vi er naturligvis ærgerlige over, at Nordsjælland Håndbold har valgt Helsingør fra. Så meget desto mere kan vi håbe på, at FC Helsingør finder fodfæste i Nordic Bet Ligaen og undgår en nedrykning. I Sportens verden har DBU nu også meldt ud, at deres kommende elitecenter kommer til at ligge i Taastrup og på sigt, må vi derfor desværre vinke farvel til landsholdene.

Vi kan glæde os over, at tv-serien, Sommerdal, er blevet en stor succes udenfor Danmarks grænser og alene i Tyskland følger 3½ mio. seere med, når der opklares mord i og omkring Helsingør. Ingen tvivl om, at det gavner byen og får endnu flere turister hertil.

Efter Jacob Runge Olsen blev mikrofonen givet videre til Kulturminister Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne. Han kunne fortælle, at der i Danmark arbejdet 170.000 i kulturlivet og de servicere 5,2 mio. årlige brugere. Sport og kultur er vigtigt for vores samfund og over de kommende år, er der afsat yderligere 1,3 mia. til forskellige initiativer, herunder at bringe VM i landevejscykling til landet i 2029.

Ministeren er også af den overbevisning, at kultur og sport kan være med til at give udfordrede unge et bedre indhold i livet.

I Danmark gør godt 70% af alle voksne brug af forskellige kulturelle tilbud. Regeringen vil gerne se på, hvordan vi kan få aktiveret den resterende 30%. Om det skal være med gratisbilletter som under Corona, er dog ikke besluttet endnu.

Ministeren løftede også sløret for nogle af de andre ting der arbejdes på i regeringen, herunder lavere aktiebeskatning og lavere generationsskiftebeskatning. 

Endelig tilbud ministeren, at alle der har gode ideer til, hvordan Kystbanen kan blive bedre, kan skrive til hans mail, hvorefter han vil sende dem videre til Transportministeren.

Næste gæstetaler var Aslak Gottlieb. Han er formand for Elsinore 2032, der arbejder på at gøre Helsingør til Europæisk Kulturhovedstad i 2032.

Det handler om at sprede kulturen ud til en endnu større målgruppe. Det handler om samarbejde, samskabelse og koordinering. Projektet skal fremme kulturens bidrag til den langsigtede udvikling af Helsingør og den nordsjællandske region. Aslak drømmer om, at Helsingør bliver kulturens Silicon Valley.

Planen er, at når der for alvor skal arbejdes videre med planen, så skal der skabes et konsortium, hvor kulturinstitutioner, fonde, regioner og EU, Helsingør kommune og uddannelsesinstitutionerne skal arbejde sammen.

Målene for Elsinore 2032:

 • Kulturtilbud – endnu flere til området
 • Medborgerskab – at endnu flere bliver en del af kulturen
 • Samarbejde – kvalificere og udvikle samarbejde mellem kultur, erhvervsliv mv.
 • Infrastrukturen – udvikle den kulturelle infrastruktur med bedre fysiske facilitere
 • Demokrati – afprøve nye måder at træffe beslutningerne på
 • Vækst – endnu flere turister til området
 • Uddannelse -flere uddannelser til området

Hvad prisen endeligt bliver, vides ikke. Mens ses der på et gennemsnit for byerne fra 2007-2017, har prisen været 362 mio. Bodø, som er kulturhovedstad i 2024, har et budget på 300 mio. norske kroner. Bodø er nogenlunde samme størrelse som Helsingør.

Helsingør Erhverv bakker 100% op om initiativet.

Efter Aslak var det passende, at næste taler var Michael Mathiesen fra de Konservative. Michael er formand for Kultur- og Turismeudvalget.

Michael fortalte, at man tilbage i 1973 besluttede at beholde den gamle bykerne. Det gør, at mange turister stadig kommer og ser vores gamle bymidte. 10 år senere lukkede skibsværftet, hvilket medførte nogle store økonomiske udfordringer. Wiibroe og gummifabrikken begynder også at lukke mere og mere ned. Omkring midten af 80’erne blev besluttet at satse mere på kultur. 

Fra Værtsby til Værtsby kostede i perioden 2008-2013 1,3 mia. Det har hele tiden været vigtigt at holde fast i historien omkring byen, det maritime liv og bymidten.

I Helsingør bruges ca. 2.000 kr. pr. borger på kultur, mens det i regionen og på landsplan er omkring 1.200 kr. pr. borger. Visionen er, at bygge videre på den styrkeposition på kulturområdet med udgangspunkt i natur, kultur og historie.

Målene for 2030 er, at 2.300 er beskæftiget indenfor kultur og der er 650.000 årlige kommercielle overnatninger. Endeligt skal 80% af kommunens borgere bruge de lokale kulturudbud.

47% af internationale turister i verden er kulturturister og i gennemsnit bruger en international turist 2.150 pr. døgn og i 2021 skabte turisterne en omsætning i Helsingør på 2 mia.

Sidste taler på scenen var driftsdirektør i SMV, Rikke Lilienthal. Hun fortalte, at 99% af alle virksomheder i DK er SMV. Samlet set 25 gange større end Novo Nordisk globalt. Organisationen er skabt i 1879 og den eneste hovederhvervsorganisation der kæmper for de små og mellemstore virksomheder. Der er i dag 18.000 medlemmer i SMV Danmark.

Erhvervspolitik er også kulturpolitik. For er der gode vilkår for erhvervslivet, så vil det automatisk også smitte af på kulturlivet – og omvendt. SMV arbejder for et kulturpas, der skal give de unge mennesker bedre mulighed for at deltage mere i kultur- og fritidsoplevelser – både de statslige og private tilbud. 

På det nationale plan arbejder SMV for 30 konkrete forslag, bl.a.

 • Lavere skatter
 • Lettere adgang til kapital
 • Mindre bureaukrati
 • Det skal være lettere at få en erhvervskonto
 • Der skal ved lov være en betalingsfrist på max 30 dage, så de større virksomheder ikke kan tryne de mindre

På det lokale plan, arbejder SMV for, at kommunen er en stor muskel der kan hjælpe SMV’erne lokalt. Det kan de gøre ved bl.a.:

 • Betale fakturaer straks
 • Hurtigere byggesagsbehandling
 • Effektivisere jobcentrene
 • SMV-venlige udbud
 • Fjerne dækningsafgiften
 • Indtænke lokale virksomheder i mindre indkøb
 • Fjerne administrative tidsrøvere

Helsingør Erhverv er medlem af SMV Danmark og dermed kan alle medlemmer af Helsingør Erhverv gøre brug af medlemskabet.

Jacob Runge Olsen

Formand

tlf. +45 40 13 79 36   mail [email protected] adresse Stengade 51, sidehuset, 3000 Helsingør