Skip to main content

Der er positive takter i sagen om de omfattede rammeaftaler, der truer med at forhindre lokale virksomheder i at byde på større opgaver. Dette tema er blevet aktuelt i Helsingør, efter Boliggården for nogen tid siden besluttede at slå ind på en kurs, hvor man gør brug af store rammetaler med virksomheder, der typisk har hjemme langt fra Helsingør.

Formanden for Helsingør Erhverv, Jacob Runge Olsen, har nu haft en frugtbar drøftelse med Boliggårdens direktør, Bent Frederiksen. Og det er aftalt, at man vil være i yderligere dialog, inden Boliggården igen laver større udbud i forbindelse med bl.a. vedligeholdelse af dens ca. 6.500 lejeboliger i Helsingør.

”Det er min forventning og mit håb, at dialogen vil føre med sig, at man i større grad fravælger de meget store og forkromede rammeaftaler, der i mange tilfælde alligevel ikke er hensigtsmæssige. Mange steder er de indført med henblik på at spare penge på opgaverne. Men i virkelighedens verden er denne type aftaler ofte så ufleksible og i længden dyrere, fordi stordrift langt fra altid kan rumme, at opgaverne følges individuelt til dørs”, påpeger Jacob Runge Olsen.

En række lokale håndværksmestre og lokale virksomheder har mistet ordrer som følge af rammeaftaler, men der er nu et begrundet håb om, at tingene kan normalisere sig igen. Det er både en gevinst for det lokale erhvervsliv, arbejds- og lærepladser og klima/miljø, fordi behovet for transport langvejs fra bliver reduceret.