Skip to main content

Helsingør Erhverv har skiftet en anelse ud i toppen. Det blev resultatet af generalforsamlingen, der for nylig løb af stablen i Skydeselskabets lokaler i Stengade.

Bestyrelsen består nu af Jacob Runge Olsen som formand og af Mikkel Søby, Søren Woergaard, Claus Nissen, Bo Larsen, Michael Hartoft, Mads Jessen Jensen og Christian Kjærsgaard. Suppleanter er nu Jesper Boel og Kim Kristensen.

Generalforsamlingen besluttede at ændre på kontingentstrukturen for foreningen. I en lang årrække har man kunnet nøjes med et årligt kontingent på 700 kroner pr. virksomhed. Det hæves fra næste år til 1.500 kroner, og det har nogle konkrete årsager. Først og fremmest valgte man på generalforsamlingen sidste år at melde Helsingør Erhverv ind i organisationen SMV Danmark. Dermed nyder alle medlemmer en lang række fordele som f.eks. indkøbstaler med kontante besparelser, juridisk rådgivning og arrangementer af forskellig slags. Men forhøjelsen af kontingentet (der fortsat er lavt sammenlignet med tilsvarende foreninger i større danske byer) er også begrundet i, at Helsingør Erhverv – som i mange foregående år – ikke kan drive foreningen på indtægter på værdipapirer.

Kontingentet til passive medlemmer vil dog forsat være på 500 kr.

Bestyrelsens forslag om nyt kontingent blev enstemmigt vedtaget på generalforsamlingen.