Skip to main content

Det har efterhånden i en årrække været et fast punkt på dagsordenen, at Helsingør Erhverv (og tidligere også i skikkelse af Erhvervs- og Industriforeningen) har kritiseret eksistensen af den fælleskommunale virksomhed, Nordsjællands Park & Vej (NSPV), som Helsingør kommune driver sammen med Fredensborg kommune.

Der har været sagt mange kritiske bemærkninger om konstruktionen – og der kan fortsat siges en del. Men Helsingør Erhvervs bestyrelse har besluttet, at nu er tiden kommet til at bruge kræfterne anderledes i det fremadrettede arbejde:

”Det har været nærved og næsten, at Helsingør kommune har trukket sig fra samarbejdet. Men vi må erkende og anerkende, at der ikke er et politisk flertal i byrådet for at handle på denne facon. Vi ønsker ikke at lave larm i gaden og slå tomme slag i luften, men tværtimod at indgå i konstruktivt samarbejde med alle parter. Vi har derfor valgt ikke at bruge mere energi på at bekæmpe NSPV, men på at være den aktive støtte for vores medlemmer, som man kan forvente”, siger formand for Helsingør Erhverv, Jacob Ringe Olsen.

Helsingør Erhverv appellerer til, at NSPV i absolut størst muligt omfang inddrager lokale virksomheder i løsningen af kommunale opgaver således, at aktiviteterne og arbejdspladserne lokalt bliver styrket til fælles bedste.

_ _ _ _ _

Venlig Hilsen

Jacob Runge Olsen

Formand