Skip to main content

Generalforsamling og Årets Lærling
Den 21. april er der generalforsamling i Erhvervs- & Industriforeningen. Information om tid og sted følger senere, men vi kan allerede nu løfte sløret for, at vi inden for fagområdet Håndværk og Industri igen uddeler et legat på 10.000 kr. til en sidste års lærling, der i ansættelsen har udvist flid, initiativ samt har været samvittighedsfuld og social i sit arbejde. Alle virksomhedsledere, der er medlem af foreningen, kan indstille en kandidat. Det skal blot ske inden den 3. april.

Helsingør Kortet er for alle
Helsingør City Kortet døbes nu om til Helsingør Kortet, hvilket indikerer, at det henvender sig til alle erhvervs- og næringsdrivende i hele Helsingør Kommune. Dermed skal der også slås på tromme for, at kortet bakkes op af såvel de lokale håndværk som de liberale erhverv. Overordnet er ideen med kortet at holde så megen omsætning som mulig inden for kommunegrænsen, og jo flere, der er samlet om dette gode formål, jo bedre. Erhvervs- & Industriforeningen arbejder netop nu på en vejledning til, hvad du og din virksomhed skal gøre for at komme med i ordningen. Kortet er søsat af Helsingør Cityforening med hvem Erhvervs- & Industriforeningen i forvejen har et godt samarbejde. Derfor er vi fælles om at bakke op om Helsingør Kortet. I den forbindelse kan nævnes, at det ingenlunde er tilfældet med det kommunale indkøbskort, som Helsingør Kommune netop har lanceret.

Succes for leverandørmøder
Helsingør Kommune har haft stor succes med en serie af informationsmøder om, hvorledes man bliver kommunal leverandør. Startskuddet lød i starten af februar ved et velbesøgt orienteringsmøde i Toldkammeret. Dette er senere fulgt op af en række mere specifikke møder, hvor man er gået ned i detaljen omkring hvorledes man som virksomhed eksempelvis udformer sit tilbudsmateriale.

Erhvervskonsulenterne er på vej rundt
I løbet af 2015 er det målsætningen, at Helsingør Kommunes erhvervskonsulenter skal besøge ca. 300 virksomheder i kommunen for så at sige at komme helt tæt på erhvervslivets daglige behov og ikke mindst forbedre kommunikationen til den kommunale organisation. I alt er tre konsulenter i fuld gang med de første virksomhedsbesøg – oven i købet hos et af Erhvervs- & Industriforeningens egne medlemmer. Læs mere om dette samt et interview med Birgit Johns Nielsen fra OneStop Erhvervsservice under Nyheder på foreningens hjemmeside.

Spiren til et erhvervsråd er født
Arbejdet med at få etableret et egentligt erhvervsråd i Helsingør Kommune fortsætter fremadrettet, og det er naturligvis et arbejde, Erhvervs- & Industriforeningen deltager aktivt i sammen med repræsentanter fra blandt andre Detailhandelsforeningen og Udvikling Nord. Fra Erhvervs- & Industriforeningen er det formand David Nilsson og bestyrelsesmedlem Ken Torpe Christoffersen, der deltager. Det kommende erhvervsråd er et upolitisk organ, der skal arbejde for at fremme det lokale erhvervsmiljø.

Håndværkerguiden 2015
Endnu engang er Erhvervs- & Industriforeningen gået i samarbejde med Helsingør Dagblad om at producere en lokal håndværkerguide. Det er et projekt, som bestyrelsen i foreningen bakker op om, og det samme håber vi naturligvis, at medlemmerne gør, når I bliver kontaktet af Dagbladet.

Ferielejlighed
Husk, at du har adgang til at leje Erhvervs- & Industriforeningens ferielejlighed i Malaga. Se mere på foreningens hjemmeside under Booking.

Se nyhedsbrevet her