Skip to main content

De Kommunale Erhvervskonsulenter har taget hul på virksomhedsbesøgene.

Af journalist Henrik Malmgreen

I løbet af 2015 er det målsætningen, at Helsingør Kommunes erhvervskonsulenter skal besøge ca. 300 virksomheder i kommunen for så at sige at komme helt tæt på erhvervslivets daglige behov. I alt er tre erhvervskonsulenter i marken her fra starten af året, hvoraf de to er overtaget fra det tidligere Vækst & Viden. Ifølge Birgit Johns Nielsen fra OneStop Erhvervsservice, der står for indsatsen, giver den nye konstruktion en række fordele.

”Den giver os bedre mulighed for at gå i dialog med virksomhederne samt ikke mindst bære deres ønsker helt ind til rette vedkommende i den kommunale organisation”, siger Birgit Johns Nielsen, idet hun dog understreger, at erhvervskonsulenterne som sådan ikke er problemløsere, men snarere skal betragtes som kontaktskabere og formidlere.

At al viden så at sige nu er samlet in-house er imidlertid en stor fordel i det daglige arbejde, idet erhvervskonsulenterne får en særdeles bred berøringsflade. I starten besøger man nemlig store som små virksomheder på tværs af brancher for så at sige at tage den overordnede temperatur på erhvervslivet.

Ifølge Birgit Johns Nielsen vil man senere dele virksomhedsbesøgene op efter enten brancher eller et erhvervsmæssigt tema. Den nye besøgsstrategi er blevet godt modtaget af kommunens virksomheder og erhvervsdrivende, idet det på de nyligt holdte informationsmøder om, hvordan man bliver leverandør til kommunen, blev til mange tilsagn om, at man gerne vil have et besøg af erhvervskonsulenterne.

”Det er vigtigt at understrege, at vi anlægger en bred indfaldsvinkel. Det kan være lige fra at prøve at skubbe på en sagsbehandling, der måske er gået lidt i stå, til en snak om virksomhedernes mere langsigtede ønsker til øget uddannelsesmæssig satsning på bestemte typer af uddannelser. Her ser vi f.eks. os selv i en rolle som formidler af disse budskaber til erhvervsskolerne”, siger Birgit Johns Nielsen.

Yderligere en kommunal ambition er at tiltrække nye virksomheder, lige som man naturligvis også ønsker at støtte nystartede virksomheder i deres vækst. Derfor kan erhvervskonsulenterne ligeledes vejlede om eksempelvis samarbejdet med Iværksætterhuset samt Væksthus Hovedstadsregionen.

En af de virksomheder, der allerede har haft besøg af de kommunale erhvervskonsulenter, er Jørn Berner Pedersen fra entreprenørvirksomheden af samme navn. Han er desuden bestyrelsesmedlem i Erhvervs- & Industriforeningen, og tager godt imod det nye kommunale initiativ, som udover erhvervskonsulenternes besøg også indebærer, at borgmester Benedikte Kiær selv vil besøge at par virksomheder hver måned.

”Som repræsentant for en entreprenørvirksomhed er jeg jo ganske ofte i dialog med kommunen, og jeg må sige, at jeg var meget tilfreds med besøget. Det understregede nemlig, at kommunen både er blevet væsentlig mere åben i sin kommunikation og ikke mindst mener det alvorligt, når de spørger virksomhederne om, hvad vi mener, den kan gøre bedre. Det er tydeligt, at det er en forandring, der kommer indefra og ikke mindst er forankret i den kommunale organisation”, siger Jørn Berner Pedersen.

Læs artiklen her