Skip to main content

Såvel Helsingør Cityforening som Erhvervs- & Industriforeningen for Helsingør og Omegn har længe næret ønske om højere grad af kontinuitet i den udadvendte profil. Da de to foreninger har en tæt dialog i det daglige, har de derfor indgået en fælles samarbejdsaftale med den lokale journalist og PR-mand Henrik Malmgreen. Han er desuden indehaver af firmaet Digital ApS, der i forvejen er kendt som udgiver af det digitale Helsingør-magasin GoElsinore.

”Det var faktisk via en snak om samarbejde med GoElsinore, vi kom i kontakt med Henrik Malmgreen og fandt ud af, at der mulighed for at indgå denne aftale. Som forening er vi jo interesseret i den stærkest mulige informationsmæssige profil – både udadtil i forhold til omverdenen og indadtil i forhold til vores medlemmer. Men problemet er ofte tiden”, siger John Brødbæk fra Helsingør Cityforening. Den betragtning er David Nilsson fra Erhvervs- & Industriforeningen helt enig i. Han siger:

”I det daglige er der masser af praktiske gøremål i en forening som vores, og derfor har vi et behov for assistance – både til at skrive nyheder til vores hjemmeside, udsende nyhedsbreve og ikke mindst gøre os synlig som forening over for såvel de samarbejdspartnere, vi har i dagligdagen, herunder kommunen, lige som vi naturligvis også ønsker at fremstå som et interessant tilbud for potentielle medlemmer”.

Af konkrete arbejdsopgaver for Henrik Malmgreen kommer foråret blandt andet til at indebære deltagelse i en arbejdsgruppe under Helsingør Cityforening, der skal fremme kendskabet til og interessen for Helsingør City Kortet, mens indsatsen i forhold til Erhvervs- & Industriforeningen blandt andet kommer til at byde på mere intensiv medlemsinformation samt profilering af foreningen i forhold til de liberale erhvervs- og industrivirksomheder, der i stadig større omfang bliver en del af medlemskredsen.

Se artiklen om det lokale erhvervsliv.