Skip to main content

Det er et uomtvisteligt faktum, at Danmark mangler unge mennesker, der er interesseret i at gå håndværkervejen.

Og det er et lige så uomtvisteligt faktum, at manglen på kvalificerede håndværkere vil vokse, hvis ikke håndværksfagene selv gør en indsats for at stimulere de unges interesse.

Derfor har Erhvervs & Industriforeningen Helsingør produceret dette hæfte, hvor du kan læse 20 interviews med unge mennesker, der har valgt at gå håndværkervejen.

De fortæller om deres oplevelser og erfaringer, og de fortæller om det fag, de har valgt.

 

Læs hæftet om unge, der fortæller om deres erhvervsvalg
Håndværker hvorfor nu det katalog